MySQL administrasjon

Databaser anvednes får å lagre data får mange nettsider. For å kunne installere WordPress joomla og likende så er en database tilkobling et krav. Her har vi samlet de guider som gjelder administrering av databaser anvendere og passord i Loopia kundesone.

Administrasjon av databaser

Lage en MySQL database

Lage en MySQL anvender

Rettigheter til MySQL databaser

Hvilken versjon av MySQL har blitt installert?

Databasemigrasjoner (flytt av database)

Flytte en MySQL database

Importere en MySQL database

Eksportere en MySQL database

Gjenopprette en MySQL database

Migrere fra Access til database

Avansert

MySQL (bytte fra PHP 5.6 til PHP 7)

MySQL server has gone away

Kobling av PHP til MySQL

Koble ASP.NET til databasen

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles