Kobling av PHP till MySQL

Om du vil koble PHP opp mot MySQL benytter du deg av følgende kode. Bytt ut bruker informasjonen  med de som du har fått fra oss.

$mysql_host = "mysqlserver.loopia.se";   /* Ange korrekt databasnavn tex mysql369.loopia.se */
$mysql_user = "din_bruker";
$mysql_password = "ditt_passord";
$mysql_database = "din_database";

$mysqli = new mysqli( $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_database );
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
}

Was this article helpful?

Related Articles