Bra å vite om Sitebuilder

Vennligst noter at denne guiden er for Sitebuildere som ble installert før 06/10/2016. Har du installert din Sitebuilder etter det eller ikke igjennomført installasjonen enda kan du finne de aktuelle guidene for den nye Sitebuilder her: https://support.loopia.no/wiki/sitebuilder/

Innledning

Her lister vi opp ting som er greit å vite om den nye versjonen av Sitebuilder; Kompatibilitet spørsmål, avvikelser og svar på andre vanlige spørsmål.

Systemkrav, kompatibilitet og responsivitet

 • Fungerer Hjemmesider opprettet i Sitebulder også på mobile enheter som nettbrett og smartphone-modeller? JA.Nettsider som opprettes med dette verktøyet er 100% responsivt. Det vil si at de tilpasser seg besøkerens enhet når det gjelder skjermbredde med mer, slik at siden ser bra ut, er lett-navigert og fungerer som tenkt.
 • Fungerer Sitebuilder verktøyet, selve verktøyet, selve redigereren, også på mobile enheter som nettbrett og smartphone-modeller?  Editor/redaktøren er per dags dato delvis responsiv. Det vil si at den tilpasser seg delvis etter etter nettleseren. Vi arbeider fortløpende med å utvide denne støtten; Se systemkrav under, for aktuelle avvikelser. Legg merke til at tastatur og mus eller tilsvarende kreves; Det er dessverre ikke støtte for berørings-skjerm (engelsk: Touch Screen).
 • Hvilke systemkrav kreves for redigering? JavaScript Brukes. Flash brukes. Cookies brukes. vindu- eller skjermbredde på minst 1440 x 900 anbefales, mens selv 1280 x 800 pixler støttes (ca 1090 x 800 fungerer rent teknisk); om du har en liten skjerm er det av-hjelpende om du kjører nettleseren i fullskjerm modus eller skjuler meny rad, adresse rad, statusliste et cetera.
 • Hvilken Nettleser anbefales for Sitebuilder verktøyet?  Mozilla Firefox og Google Chrome anbefales. Microsoft Internet Explorer (versjon 10 og nyere) går også generelt bra,, men i skrivende stund (2015-01-02) fungerer ikke tekstredigereren 100% i internet explorer. Noen avvikelser gjelder også for Safari.

Generelt om editoren/ Redigereren

 • Hvordan logger jeg inn? Logg inn på Loopia Kundesone. I tjenestelisten finner du en blå Logg inn knapp for hver Sitebuilder nettside du har.
 • Finnes det en time-out? Ja, etter 30 minutters inaktivitet blir du automatisk logget ut.
 • Hvordan lagrer jeg det jeg har laget?  Det du lager lagres automatisk fortløpende. Du trenger ikke Lagre manuelt; det finnes ingen “Lagre” knapp.
 • Hva gjør jeg for at det jeg har laget eller endret skal bli synlig for besøkende på nettsiden?  Klikk på Publiser oppe på menylinjen. Se gjerne  detaljer om hovedvinduets valg her.
 • Hvordan tar jeg ned nettsiden, slik at den ikke lenger er synlig for besøkende?  Velg Offline på innstillingen Synlighet, som du finne under menyvalg Behandle. nettsidens status.

 

Maler, farger, skrifttype och widgeter

 • Finnes det noen blank mal, dvs en blank startside å gå ut fra? Du kan gå ut fra malen YelAudio for å opprette et enkelt design, f. eks tom hvit side, å deretter bygge videre fra. Regelrett blank mal finnes ikke. Så vår detaljerte guide for minimalistisk design.
 • Kan jeg dra inn widgeter hvor som helst? Nei. Du kan ikke dra inn widgeter til en annen del en hoveddelen av siden. Som regel finnes det fra begynnelsen en header oppe og en sidefot nede i\og disse kan du ikke dra inn widgeter til. Du får heller ikke legge til noe i spesialwidgeter (som kalles funksjon i aktuell oversetting fra feature) som f.eks splash mellom header og hoveddel.
 • Kan jeg jobbe med egen CSS-kode? Ja. Ekstern CSS (dvs .css-filer): ja, du kan med egen LINK REAL-tagg angi URL til ekstern css-fil. Du lager tillegg til denne typen i HEAD-taggen som du finne gjennom den blå knappen Header-skript som finnes i innstillingene for hver side. Innlagt tagg plasseres automatisk lengst nede i HEAD, det er derfor den har høyere prioritet enn i tjenesten forutsatt CSS-filer. Sitebuilder har midlertidig ingen filarkiv, og derfor må din css-fil ligge på en annen adresse (for eksempel et underdomen, som i så fall legges med fordel på vår plattform optimert for statistisk material Autobahn.)
  Intern CSS
  (dvs STYLE-tagg): ja, du kan definere egen STYLE-tagger. Du lager et tillegg av denne type HRAD-taggen som du finner gjennom den blå knappen Header-skript som finnes i innstillingene for hver side.
  Inline CSS: ja du kan i tekst-widgeten gå inn i kode-modus og legg til en egen HTML- og CSS-kode. Dette gjeller bare tekst-widgeter. Du kan også bruke inne-bygget-widget for egen kode.
 • Kan jeg redigere eksisterende CSS-koder? Nei, du kan ikke redigere den CSS-koden som er gitt av oss. Du kan derimot kjøre over eksisterende CSS-kode, som selfølgelig er en omvei på hvordan CSS virker. (les ovenfor om å jobbe med egen CSS)

Sider, mappe og menyer

 • Kan jeg opprette nedtrekkslisten (drop downs)? Ja. Du får automatisk nedtrekkslisten (eng. drop down menu) for alle mapper du oppretter. Man kan ikke ha en ekstern link som meny valg i en nedtrekksliste. Bare interne linker kan brukes, og disse får du pr automatisk for alle sidene som ligger i mappen. For detaljer, se guiden hvordan du oppretter drop-down-menyer
 • Kan jeg opprette flere siden en hva som inngår og publiserer uvalgte? Ja. Du kan opprette flere sider enn hva som inngår i abonnementet. For at da kunne publisere maks-antallet sider må du først sette status til Av-aktiv på de eksterne sidene (obs. ikke Utkast men Av-aktiv). Siden markeres da tydelig som Offline i listen over sider. Publiseringen innebærer da at alle utenom de inaktive publiseres.
 • Hvorfor kan jeg ikke av-aktivere en mappes index-side? Du kan ikke sette en mappes index-side til status av-aktivert. Det menyvalget finnes ikke helt enkelt. Dette er rett, og grunnen er at siden er et krav for mappen. Om man byttet Tittel på siden kan dette være litt forvirrende; det er fortsatt index-siden og du ser det gjennom at det står Index i sidens URL-felt.  
 • Kan jeg velge en annen kilde for menyen enn mine sider på toppnivå? Nei. Man kan ikke velge en mappe som kilde for navigasjonswidgeten. Du kan derimot for hver side velge om den skal vises i menyen (f. eks for å opprette en side med flere språk) da er workaround akkurat nå å gjemme navigasjonswidgetene, og manuelt opprette linker i tekstwidgeten. (Man må da legge en slik tekstwidget på hver side, ettersom man ikke får med den automatisk, ettersom den ikke ligger i headeren. Tipset er å opprette siden som man kloner, for å ikke trenge å kopiere tekstwidgetene m.m manuelt.)
 • Kan jeg ha startsidens design på flere sider? Ja. Om man vil ha samme struktur på alle sidene som på start siden med disse spesielle widgetene – f. eks med et bakgrunnsilde i headeren eller annen spesifikasjon . er løsningen å opprette en ny side og velge typen Hjem. Du kan etter det måtte stenge av spesialfunksjonene som du ikke vil ja på akkurat denne siden; klikk i så fall på funksjonen i forespørsel og deretter på knappen Gjem….
 • Kan jeg ha norske tegn (og andre ikke-ASCII-tegn) i navn på sidene? Ja. Men generelt pleier man å unngå norske tegn (æøå), svenske,danske etc, i navn på sider, filer og mapper på nettet (hva som kalles for URL:er) dette er for å unnvike problemer. Sitebuilder-editoren reserverer  oversatte navn på URL:er (oversatte innebærer erstatninger av å og æ med a, og erstatting av ø til o )DVS at om du oppretter siden Øvrig blir adressen (URL) for eksemper www.mindomen.no/øvrig samtidig som adressen blir www.mindomen.no/ovrig reservert. En konsekvens er derfor at du ikke direkte kan bytte navn på URL øvrig til ovrig, bare indirekte, dvs via et annet navn. Et tips kan derfor være å angi Sidenavn uten æøå når du oppretter en ny side til det rettstavede.

Tekstredigering

 • Hvorfor går det ikke å skrive krøllalfa(@), pound(£) og dollar ($), når jeg skriver i tekstwidgten? Grunnen til det er at viss tangentkombinasjoner (på Windows AltGr-tangenten kombinert med siffer) er reservert for å forandre størrelsen på teksten. Dette er en kjent feil og kommer til å endres. For øyeblikket må man bruke følgene alternativ for å løse problemet:

  • a) Skriv i  HTML-entities isteden for at tegnene skal vises, dvs skriv tegnene i følgende HTML-kode for resperive tegn; @ for @; £ for £; $ for $.
  • b) Aktiver NumLock og angi tegnkoden med NumPad, dvs Alt-64 for @; Alt-0163 for £; Alt-36 for $.
  • c) Skriv på et annet sted i Windows, kopier og lim inn.
  • d) Klikk på knappen </> for å redigere HTML-kode og skriv som vanlig tegnene der; de reserverte tangentkombinasjonene er ikke gyldige her. Klikk </> igjen for å gjøre om. Det er vert å notere, bytter man på den måten frem og tilbake mellom disse to redigeringsmåtene oversetter editoren fra HTML-entery til tegnet.
 • Hvorfor kan man ikke lime inn tekst i tekstwidgeten? Dette er bare for Microsoft Internet Explorer, det er en kjent feil som kommer til å gjøres om. For tilfellet er veien rundt problemet å bruke en annen nettleser; vi anbefaler Mozilla Firefox og Google Chrome.

Bilder

 • Hvilke bildetyper eller filtyper kan lastes opp? Formatene JPG, PNG og GIF er tillatte. Tillatte filslutter er .jpg, .jpeg, .png och .gif.
 • Forandres bilder som lastes opp? Nei. Bilder som du laster opp minimerer for eksempel ikke automatisk. Du får ikke flere versjoner av dem (sammenlignet med WordPress). De optimeres heller ikke for siden på noe sett, Dvs, den fil størrelsen og kvaliteten som er gyldig når du laster opp dem, det er den som dine besøkere kommer til å laste ned. Og om du gjør et bilde mindre gjennom en bilde-widget prosent- innstilling da får su heller ikke en mindre bilde fil, bare en mindre presentasjon.  Da fil størrelsen kraftig påvirker hvor rask siden lastes, og dermed brukeropplevelsen, burde du altså se til å tilpasse fremfor alt størrelsen til hvordan bildene dine vises på siden. Du kan gjøre dette på to måter: enten på forhånd gjennom å bruke et bilde redigeres program.    eller etter opp lasting gjennom å bruke Resize-funksjonen i Sitebuilders innebygget bilde redigerings verktøy
 • Hvilken størrelse skal bilder som blir lastet opp bilder ha? Dimensjonene på et bilde kommer helt an på hvordan du vil at siden skal se ut. Du kan utgå fra at dine besøkeres skjermstørrelse er på minst 1024 x 768 pixler  (detaljer hos W3Schools), og mange har mye større i dag. Når sider opprettes i Loopia Sitebuilder er repressive, dvs tilpasser seg etter skjermstørrelsen, er det beste valget at bildene du laster opp er i den største størrelsen som du vil skal synes – besøkere med for eksempel smalere skjerm kommer automatisk til å få bildene ned skalert etter behov, av nettleseren.
 • Hvilken kvalitet skal bildene som lastes opp ha? Bildekvaliteten er en faktor for bildeformatet JPEG. Du kan forandre dette i mer avanserte bilde redigerings program. Lavere kvalitet innebærer mindre fil. Du kan på denne måten minske fil størrelsen og dermed din sides laste tid. Det er menneskelige øyet ser sjeldent eller aldri noen forskjell mellom høyeste og nest høyeste kvalitetsnivået for JPEG (ofte angitt som nivå 12 resp.11). Uansett jo mindre bilde, dimensjonsmessig, desto lavere kvalitet kan du sette uten at det går å se noen avgjørende forskjell.
 • Hvor mange bilder kan/ burde jeg ha på en side? Bildet er det som påvirker størrelsen på siden, og påvirker derfor laste tiden for besøkerne. Husk at side i denne teksten avser for eksempel startiden eller et annet menyvalg på din nettside. Holder du fil størrelsen nede(se tips ovenfor) kan du uten problemer ha 10, 25, kanskje 50 bilder eller flere på siden, det kommer på hvilken størrelse, uten at brukeropplevelsen blir utsatt. Bilder på nettet burde i vekt ligge på mellom 50KB og 500KB pr stk. En normal start side for ett nettsted kan ligge på total datamengde ca 2,5MB, som motsvarer for eksempel 10stk bilder å 250KB. Fastkoblet grense et som følger: Bilde per side: Ingen grense, men systemet er ikke testet med over 100; slideshow: maks 3 slideshow pr side og maks 10 bilder pr slideshow: Galleri: maks 2 galleri pr side og maks 30 bilder pr galleri.
 • Hvilken er maksimal bildebredde for et slideshow? Maksimal bredde for et bilde i slideshow-widgeten er 800pixler. (Om besøkeren gjør vinduet smalere tilpasser bildet seg.)
 • Jeg har slettet et bilde fra bildearkivet. Kan jeg få den tilbake? Du kan slette et bilde fra arkivet uten at den slettes fra siden om den brukes i et bilde- eller slideshow-widget.  Du kan også via bilde-widgeten klikke videre som vanlig til bilderedaktøren (fra slideshow jan man ikke gjøre dette). Dermed kan du lagre en ny versjon av bildet til bildearkivet (du trenger ikke forandre noe, bare lagre); i annet tilfelle må du laste opp originalbildet på ny.

 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles