Tilbakestill Passord Joomla

Dette er en guide som viser hvordan man enkelt kan tilbakestille sitt passord for sin bruker Joomla dersom man har mistet det. Forandringen skjer i databasen ved hjelp av verktøyet phpMyAdmin som finnes i Kundesonen.

Start ved å logge inn i din Loopia Kundesone på  www.loopia.no/logginn.

Litt nede på siden finner du dine databaser. Klikk på den databasen som er koblet til denne Joomla-siden. Har du ikke brukerinformasjonen til databasen klikk her for å se hvordan man oppretter en ny database bruker.


Klikk på “Logg inn” på raden “Admin” for å komme til phpMyAdmin. Der Logger du inn med dine innloggningsdetaljer for databasen. I venstre kolonne, klikker du på databasenavnet som stemmer overrens med ditt domenenavn.

Du vil nå se en liste med alle tabellene som finnes i databasen, og den tabellen vi ser etter heter jos_users om man har laget en egen Joomla-installasjon. Om man har brukt Loopia One Click Installer, heter den som regel  jos_mindoman_se_users

Klikk på den tabellen og alle brukere for Joomla- installasjonen vil vises. Klikk på “Redigere” for en spesifikk bruker og innstillingene for den brukeren kommer til å kunne redigeres.

I feltet som heter Password velger du funksjonen “MD5” og som verdi legger du inn det nye passordet som skal brukes og deretter klikker du på “Kjør”

Nå har denne brukeren et nytt passord og du skal nå kunne logge inn i din Joomla-installasjon.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles