Loopia Boost – Objektcache (Redis)

Objektcachen (Redis) brukes hovedsakelig til å cache svar fra databasen som siden bruker. For sider som bruker databasen mye, og hvor svarene er de samme, kan objektcachen bidra til å øke hastigheten på siden.

Hvordan aktiverer jeg objektcachen?

Objektcachen er deaktivert som standard og aktiveres for øyeblikket manuelt av supporten vår hvis du kontakter dem via support@loopia.no. I fremtiden kan dette styres direkte i kundesonen. Når objektcachen er aktivert må du programmere siden din selv for å lagre data i cachen. For mange CMS (WordPress, Joomla, etc.) er det tillegg som gjør dette automatisk.

Hvordan kobler jeg manuelt til objektcachen?

Du kobler deg til Redis med en UNIX-socket hvis adresse du finner i servervariablen $_SERVER[’LOOPIA_REDIS_SOCK’].

Hvordan bruker jeg cache med WordPress?

For å parre objektcachen med WordPress anbefaler vi tilleggen “Redis Object Cache” (https://wordpress.org/plugins/redis-cache/). Når denne tilleggen er aktivert må du legge til følgende linjer i wp-config.php-filen:

define('WP_REDIS_CLIENT', 'pecl');
define('WP_REDIS_SCHEME', 'unix');
define('WP_REDIS_PATH', $_SERVER['LOOPIA_REDIS_SOCK']);
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles