Loopia Boost – Sidcache

Sidcachen cacher PHP-sider som om de var statiske sider. Hvis du har sider på nettsiden som ser like ut hver gang besøkende besøker dem er det unødvendig for serveren å gjenoppbygge siden ved hvert besøk. I stedet kan denne sidcache sende en fullført side fra tidligere besøk, noe som gjør responstiden på siden ekstremt rask. Dette erstatter det meste av funksjonaliteten til vanlige cacheløsninger, for eksempel W3TC eller “WP Super Cache” for WordPress.

Hvordan aktiverer jeg sidcachen?

Sidcachen er som standard deaktivert og aktiveres for øyeblikket manuelt av supporten vår. I fremtiden kan dette styres direkte i kundesonen, men nå må du kontakte support@loopia.no for å aktivere funksjonen.

Hvor lenge forblir sidcachen?

Hvor lang tid cachen forblir avhenger av HTTP-koden som returneres:

 • 302 – 5 minutter
 • 200 – 1 time
 • 301 – 1 time
 • Andre – Nettsiden er ikke cached

Merk at disse tidspunktene kan justeres fra nettstedet med HTTP-headerverdier for for eksempel “X-Accel-Expires” og “Expires”.

Hvordan tømmer jeg sidcachen?

For spesifikke undersider tømmes sidcachen lettest ved å besøke siden og deretter trykke på Ctrl + F5 (Cmd + R for Mac) på tastaturet for å gjøre en hard reload. På denne måten går du forbi siden som blitt cached og genererer en ny side. Hvis den returnerte siden er en som kan bli cached lagres den i sidcachen for neste forespørsel.

Cachen kan også tømmes ved å sette inn “/purge/” etter domenenavnet i url-en. Dette kan fjerne en spesifikk eller flere undersider. Disse forespørslene kan bare sendes lokalt fra selve nettsiden eller fra pålitelige IP-adresser som supporten vår kan hjelpe med å angi. Her er noen eksempler på hvordan forespørsler kan se ut:

 • http://example.com/purge/ – Tømmer cache for startsiden
 • http://example.com/purge/undersida/ – Tømmer cache for undersiden example.com/undersida/
 • http://example.com/purge/* – Tømmer all cache

Hvordan ser jeg om en side er cached?

Ta en titt i HTTP-headers som siden returnerer. HTTP-headern “x-cache” indikerer om siden ble levert fra cachen eller ikke. Hvis “x-cache”-headern mangler er det ikke sikkert at sidcachen er aktivert på siden. Headern kan ha følgende verdier:

 • HIT – Siden er cached.
 • MISS – Siden var ikke cached, men kan ha blitt cached under besøket.
 • STALE – Siden er cached, men cachetiden er utløpt og en ny side lastes i bakgrunnen.
 • BYPASS – Nettleseren ber serveren omgå forbi cachen og levere en ny side, for eksempel ved å trykke på Ctrl + F5.

Hvorfor er ikke siden min cached?

Hvis HTTP-headern “x-cache” mangler helt (se over) er det ikke sikkert at sidcachen er aktivert på siden. Dette må då aktiveres for å fungere.

Videre kan du se i HTTP-headers at serveren sender til nettleseren hvis det er en eller noen av dem som heter “Set-cookie”. Hvis noen av disse eksisterer, vil ikke siden bli cachet.

For WordPress kan det være at du har et tillegg installert som forhindrer siden i å cache riktig. En måte å undersøke dette på er å deaktivere tilleggene man har installert for å se om cachen kjører.

Vær oppmerksom på at noen sider ikke skal bli cached, for eksempel de der du har logget inn et sted, eller de som skal vise forskjellig innhold for forskjellige besøkende. Sørg for å sjekke disse sidene etter at cachen er aktivert for å forsikre deg om at de ikke er cachet.

Hvordan bruker jeg sidcache i WordPress?

Hvis sidcachen er aktivert skal den fungere i WordPress uten å måtte gjøre noe mer. Men vi vil fortsatt anbefale å installere tilleggen “Nginx Helper” (https://wordpress.org/plugins/nginx-helper/). Denne tilleggen tømmer cachen automatisk når du oppdaterer sider/innlegg, noe som forenkler arbeidet når du er inne og redigerer siden din.

Det er også en knapp for å tømme all cache for siden. For at dette skal fungere, må følgende linje limes inn i wp-config.php-filen:

define('RT_WP_NGINX_HELPER_CACHE_PATH', $_SERVER['LOOPIA_FASTCGICACHE_DIR']);
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles