SSL-sertifikaet “Let’s Encrypt”

SSL sertifikat fra Lets Encrypt kan utnyttes på alle domener her på Loopia som bruker UNIX eller Autobahn. Dersom du har behov av SSL på en side som drives med Windows miljø må du har et sertifikat via Geotrust eller en annen leverandør.

Dersom du har ditt eget sertifikat kan du laste opp det via kundesonen med hjelp av denne guiden.

Dersom du i dag har en Gull pakke eller platina pakke på Loopia inngår det å opprette og fornye sertifikatet automatisk.

Du kan ikke aktivere det direkte via din kundesone, men vår support kan hjelpe deg med å installere dette på dine hjemmesider.

Når tjenesten er aktivert så vill det gi alle dine domenenavn som har innstillingen “Hjemmeside hos Loopia” et sertifikat, også eventuelle underdomener og under-underdomener.

Har du noen spørsmål er du velkommen til å kontakte oss, med dit kundenummer (FAXX-XX-XX-XXXX), til support@loopia.no så hjelper vi deg med dette. Noter at dit konto må mist være et webhotell Gull pakke. Dersom du i dag har en Sølv pakke behøver du å oppgradere til Gullpakke eller selv laste opp dine sertifikat i kundesonen.

Noter at det kan ta noen timer før sertifikatet er aktivt etter at du har valgt “Hjemmeside hos Loopia” for ditt domene. 

Was this article helpful?