SSL-sertifikaet “Let’s Encrypt”

Lets Encrypt ingår och skapas automatiskt

SSL sertifikat fra Lets Encrypt kan utnyttes på samtlige domener her på Loopia som bruker vår plattform Windows/UNIX/Autobahn.

Dersom du i dag har en Gull pakke eller Platina pakke på Loopia inger funsjonen at sertifikatet opprettes of fornyes automatisk.

For å utnytte SSL via Lest Encrypt behøver du bare å angi instillingene “hjemmeside hos Loopia” for ditt domene/underdomene/under-underdomene.

Innom et par timer kommer SSL-sertifikatet å opprettes automatisk og fornyes hver trjede måned så lenge domenet ligger på vår plattform.

Du kan se at sertifikatet er aktivt med å besøke din side via https://

Dersom sertifkatet ikke er aktivert etter et par timer kommer det oftest av at domenet er nyregistrer eller at dere nettopp har byttet over til våre navn servere. Da oppretingen av sertifikatet ta noen timer mer. (opp til 48 timer)

Loopia Sitebuilder har også støtte for SSL via Lets Encrypt

Loopia Sitebuilder bruker også SSL via Lets Encrypt. Med første publisering opprettes et sertifikat etter et par timer og du kan bruke https:// for din Sitebuilder side.

Jeg vil laste opp mitt eget sertifikat

Dersom du har et eget sertifkat kan du laste opp dette med hjelp av denne guiden

Jeg har et sertifikat men min side vises ikke som sikker

Noter at etter at SSL-sertifkatet er oppretet må websiden anpasses så at den bare tilatter trafikk via https-protokollen. Se denne guiden

Vil du at supporten tilpasser siden for SSL kan de assistere deg mot en timekostnad.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles