Sende e-post via WordPress

I sammenheng med at antall spam-meldinger øker på Internet så strammer alle e-post leverandører til sine spamfilter mer og mer. Dersom meldingen sendes direkte og ikke autentisert fra hjemmesiden er det en stor risiko for at den blir sortert direkte i spam mappen.wordpress-logo

En enkel måte å øke “ektheten” på sine WordPress-utsendinger er å forandre så WordPress installasjonen istedenfor å sende meldingen via nett-serveren direkte sender disse via våre SMTP server (E-postserver for utgående e-post).

I dette eksempelet så muliggjør vi dette via WordPress-tillegget Easy WP SMTP.  Dette tillegget justerer i koden for wp-mail()-funksjonen som er nett-serverens variant å sende e-post. Dere finner tillegget i deres WordPress gjennom å søke på WP SMTP under menyvalget “Utvidelser-> Legg til ny”

Med dette tillegget så får man også en konfigurasjons side. Her angir man en gyldig e-postadresse med tilhørende passord. Denne adressen kommer da til å være avsender adresse som verifiserer mot vår SMTP-server. En liten detalj i dette er at passordet står i klar tekst så vi anbefaler at man sikrer seg litt ved å opprette en unik e-postadresse for akkurat dette målet for eksempel wordpress@dittdomene.no (der dittdomene.no byttes med domenenavnet ditt).

SMTP host er vår SMTP-server som nås på adressen mailcluster.loopia.se og port 465.

Du kan her også bruke SSL som kryptering.

Deretter lagrer du dine forandringer og tester å sende en testmail fra samme konfigurasjons vindu.

Virker alt så kommer du nå til å kunne sende sikrere meldinger via din WordPress.

Denne guiden opprettes via WordPress 4.6.1 og versjon 1.2.3 av Easy WP SMTP.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles