POP3 med lagret kopi på serveren

En vanlig funksjon for e-postklienter er «lagre en kopi av meldingen på serveren» som ofte brukes til å ha en «backup» (sikkerhetskopi) av meldingen lagret på e-postserveren.

Selve funksjonen i seg selv er ikke dårlig, men det finnes situasjoner der det kan føre til et problem; e-post flytt, restrukturering på serveren eller nye oppdateringer til e-postklienten (se for eksempel disse artiklene fra Microsoft: Outlook2016 Outlook2003).

La oss si at du har valgt å ha funksjonen aktivert og at du for eksempel mottar 500 meldinger i løpet av en måned, og av disse 500 meldingene, velger du å slette 200 på din datamaskin. Da en POP3-innstilling ikke synkroniseres begge veier vill ikke meldingene som du fjerner lokalt forsvinne fra serveren. Det betyr at alle 500 meldingene blir liggende på serveren.

Hvis vi tar eksempelet ovenfor og legger til en e-post flytt, så vil e-postprogrammet begynne å kommunisere med den nye e-postserveren. Hver e-post melding har en unik ID som er knyttet til serveren som mottok meldingen og når programmet nå kommuniserer med den nye e-postserveren så vil ditt program tro at denne meldingen ikke er lastet ned til datamaskinen din, noe som resulterer i 500 meldinger lastes ned til datamaskinen din.

POP3 har sine gode fordeler, men hvis for eksempel din harddisk, eller den enheten du har valgt å spare meldingene på, går i stykker, så er sjansen stor at dine meldinger går tapt. Vi på Supporten anbefaler alltid å bruke en IMAP-tilkobling, for å alltid være ajour, uansett hvordan en ser på sine meldinger (e-postklient / webmail via datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon).

Var denne artikkelen til hjelp?