Hjemmeside ikke synlig etter publisering

For at hjemmesiden skal vises riktig må du publisere den til mappen /mindomene.no/public_html/.

Husk å erstatte mindomene.no med det domenenavnet du har hos oss. Alt under denne mappen er tilgjengelig over Internett, alt utenfor denne mappen er bare tilgjengelig via FTP eller script under ditt nettsted.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles