URL-Forward som i LoopiaDNS

Vår URL-Forward (WWW-Forward) som man konfigurerer fra DNS-tjenesten kan beskrives som en HTML-side som med hjelp av en frame (som dekker hele siden) inkluderer mål adressen,

Motsvarende HTML-koden som vi bruker er vedlagt til dette dokumentet og det er bare å erstatte http://www.loopia.se/closed/ med den adressen som du vil bruke istedenfor.

Høyere klikk på denne linken og velg Lagre som index.html for å lagre filen til din harddisk og deretter kan du laste den opp til din public_html/-mappe.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles