System Resources Exceeded

Den feilmeldingen pleier å komme av at man bruker en access-database i et miljø eller på en måte som Microsoft ikke anbefaler.

Den vanligste feilen man kan gjøre med Access-databaser er at man ikke stenger koblingene på riktig måte, at databasen eller koblingen til databasen ikke er optimert. Eller at man har for mange besøkere på databasen samtidig,

Du kan lese om vanlige begrensninger med Access-databaser på:

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles