Skrive til tekstfil med ASP

Om du vil skrive i en tekstfil kan du bruke denne koden. Dette eksempelet viser hvordan man kan bruke en tekstfil som en liten regner. Bytt bare it navnet på tekstfilen (tekstfil.txt) til det navnet du vil ha på tekstfilen.

Husk at ON ERROR RESUME NEXT brukes og det burde unnvikes i produksjons koden ettersom det innebærer at feil ignoreres.

<%
on error resume next
' skapar ett serverobjekt
set fso = createobject("scripting.filesystemobject")
' letar reda på tekstfilen
set act = fso.opentextfile(server.mappath ("ekstfil.txt"))
' läser in värdet i tekstfilen,
' finns ingen tekstfil skapas den längre ned
counter = clng(act.readline)
' lägger till ett
counter = counter + 1
' stänger serverobjektet
act.close

' skapar en ny textfil om det inte redan existerar en fil
Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("textfil.txt"), true)
' skriver det nya värdet i textfilen
act.WriteLine(counter)
' stänger serverobjektet
act.Close

' skriver ut värdet i textfilen på skärmen
Response.Write counter
%>
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles