Relativ søkevei i script og linker

Når man skriver scriptene sine burde man unngå å spesifisere fullstendige søkeveier.
Dette er for ikke unødig å binde funksjonen til søkeveien som ikke kan varieres eller endres. En bedre løsning er å bruke en relativ søkevei som innebærer å gå ut fra arbeids katalogen der scriptet eller filen ligger.

Relativ søkevei

Om man vil nå en fil som heter filnavn.txt som ligger i katalogen katalog/ blir den relative søkeveien, katalog/filnavn.txt.

For å nå filen filnavn2.txt som ligger i katalog2/ fra katalog/ blir den relative søkeveien, ../katalog2/filnavn2.txt.

Eksempelet under viser hvordan man inkluderer tekstfilen med PHO

<?php include("katalog/filnavn.txt"); ?>

Funksjonskall

Funksjonskall som kan brukes isteden for å skrive inn hele søkeveien.

Fullstendige søkeveien med ASP.NET:

Server.MapPath("katalog/filnavn.txt")

Fullstendige søkeveien med PHP:

dirname(__FILE__) . "/katalog/filnavn.txt"
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles