301 redirect

Veldig mange av nettets domener blir videresendt på en eller annen måte og en del av disse videresendingene påvirker  vurderingen i søkemotorer.

På grunn av dette finnes en søkemotorvennlig videresending som kalles for “301 redirect” som lager en videresending og ikke gir negative resultater i søkemotoren. En 301 redirect kan lages på flere måter, det vanligste er at man bruker en så kalt .htaccess fil, men det kan oppnås selv i de mest flere brukte kode språk på nettet.

Et krav på å bruke 301 redirect er at man enten har en webhotell konto eller kontotypen LoopiaDNS.Se her for mer informasjon om innstillingene i en LoopiaDNS-konto.

Begynn med å åpne en teskteditor, for eksempel Notepad++ eller Syn Editor om man befinner seg i et Windowsmiljø. Begge disse tekst verktøyene er gratis å laste ned, man kan finne de på følgende linker:

Notepad++
Syn

I Mac-miljø kan man med fordel bruke editoren som følger med TextEdit alternativs “Textwrangler” som også er gratis.

Textwrangler finner du på følgende link:
Textwrangler

Nedenfor lister vi de seks vanligste variantene av 301 redirects

HTACCESS

Legg til følgende kode i tekst filen som deretter plassers i din   public_html-katalog:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^/?(.*)$ http://www.dinnyedomen.no/$1 [L,QSA,R=301]
RewriteRule ^/?$ http://www.dinnyedomen.no/ [L,QSA,R=301]

Bytt ut  “dinnyedomen.no” med domeneadressen som nett-trafikken skal videresendes til.

Bruk “Lagre som” og angi filnavnet “.htaccess” uten anførselstegn. Leg merke til punktet i begynnelsen. I macmiljø kan denne filen forsvinne etter som OSX forstår filer som begynner med et . som systemfiler og gjemmer dem.

PHP

Legg til følgende kode i tekstfilen:

<?php
header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); 
header( "Status: 301 Moved Permanently" );
header( "Location: http://www.dinnyedomen.no" );
?>

Bytt ut  “dinnyedomen.no” med domeneadressen som nett-trafikken skal videresendes til.

Bruk “Lagre som” og angi filnavnet “index.php” uten anførselstegn

ASP

Legg til følgende kode i tekstfilen:

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.dinnyedomen.no/"
%>

Bytt ut  “dinnyedomen.no” med domeneadressen som nett-trafikken skal videresendes til.

Bruk “Lagre som” og angi filnavnet “default.asp” uten anførselstegn

ASP.NET

Legg til følgende kode i tekstfilen:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.StatusCode = 301;
Response.AddHeader("Location","http://dinnyedomen.no");
%>

Bytt ut  “dinnyedomen.no” med domeneadressen som nett-trafikken skal videresendes til.

Bruk “Lagre som” og angi filnavnet  “Default.aspx” uten anførselstegn.
Last så opp denne filen med FTP til hjemmemappen for domenet ditt under mappen  “public_html”.

Python

Legg til følgende kode i tekstfilen:

#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
print "Content-type: text/html"
print "Status: 301 Moved Permanently"
print "Location: http://dinnyedomen.no/"
print

Legg koden i en fil som heter index.py og deretter setter du denne i public_html-mappen for domener du redirecter ifra. Du kommer også til å måtte legge til følgende i din .htaccess-fil:

Options +ExecCGI
DirectoryIndex index.py

Perl

Legg til følgende kode i tekstfilen:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

print "Content-Type: text/htmln";
print "Status: 301 Moved Permanentlyn";
print "Location: http://dinnyadomän.se/nn";

Legg koden i en fil som heter index.py og deretter setter du denne i public_html-mappen for domener du redirecter ifra. Du kommer også til å måtte legge til følgende i din .htaccess-fil:

Options +ExecCGI
DirectoryIndex index.pl 
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles