Redigere php.ini

Det går ikke å redigere php,ini i din konto.

Man kan derimot via en .htaccess-fil legge inn et flertall med innstillinger. Se de vanligste eksemplene nedenfor. Husk at følgende minnesgrense er tilfellet for respektiv konto:

Sølv Pakke: 128MB 
Gull Pakke: 256MB
Platina Pakke: 512MB

For å vise feilmeldingen på siden sin:

php_flag display_errors on
php_flag display_startup_errors on
php_value error_reporting 2047

Opplasting begrensning:

php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 16M

PHP-minne:

php_value memory_limit 128M

Husk at falske parameter eller brukere kan lede til at hjemmesiden kan få driftsavbrudd.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles