Python

For å kjøre CGI-skript hos Loopia kreves følgende:

  1. Ditt (under)domene skal ligge på en av våre UNIX-servere. For å kontrollere dette og eventuelt bytte til UNIX, logg inn i kundesonen og klikk på domenet.
  2. Scriptet skal ligge i cgi-bin-mappen. Finnes ikke mappen må du opprette den som “mindomen.no/public_html/cgi-bin”.
  3. Fil forandringen skal være .py eller .cgi for å kunne kjøres.
  4. Rettighetene skal settes til 755 (CHMOD). Dette kan man gjøre med et FTP-program.
  5. Syntax for Python 2 skal brukes.
  6. Søkeveien til Python er: /usr/local/bin/python2.7
  7. Søkeveien til Sendmail er: /usr/sbin/sendmail
  8. Filen må være lagret i UNIX-format så det blir rett linjeskift. Om du lagrer i Windows-format går det bra om du kontrollerer at FTP-programmet ditt konverterer
  9. Filen public_html / .htaccess må inkludere SetEnv HOME.

Se dette eksempel script:

#!/usr/local/bin/python2.7
# -*- coding: UTF-8 -*-
print "Content-type: text/html"
print
print "Hello, World!"

Raden med coding-kommando er valgfri, men nødvendig for at du skal kunne bruke bla norske tegn i koden og kommentarer i din skriptfil.

Vår support dekker ikke skript-relaterte problemer som ikke er forårsaket av noen server eller lignende, og vi har ikke mulighet til å hjelpe til med programmering. Men dersom du har problem med et skript kan du sende oss søkeveien til skriptet, en kort forklaring på hva du prøver å gjøre, samt eventuelle feilmeldinger til oss (support@loopia.no).

Koble til database

Du kan også koble til MySQL-databaser med Python. Man bruker der en modul som heter MySQLdb. Eksempelkode som kobler til en database og henter versjons informasjon for MySQL som kan  se slik ut :

#!/usr/local/bin/python2.7
import MySQLdb
print "Content-type: text/html"
print

db = MySQLdb.connect("server", "user", "pass", "db")
db_cursor = db.cursor()

db_cursor.execute("SELECT version()")
row = db_cursor.fetchone()
print  row[0]
db_cursor.close()

db.close()

Bra linker

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles