Problem med ASP.NET 2.0 SP1

Microsoft har forandret en del i hvor eksisterende ASP.NET-kildekode under ASP.NET 2.0 SP1. ligger. Vi har lagt merke til at bruken av Container.DataItem("kolumnnamn") ikke lengre virker uten. Isteden må man bruke for eksempel  DataBinder.Eval(Container.DataItem, "kolumnnamn").

Alternativt kan man forandre datakilden fra DataReader til DataSet.

Problemet er rapportene til Microsoft som klassifiserer problemet som en bug i ASP.NET 2.0 SP1.

Dette gjelder Repeater, ItemList og DataGrid:

Microsoft har publisert forandringer som inngår i ASP.NET 2.0 SP1 på:

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles