Perl

For å kjøre CGI-script hos Loopia kreves følgende:

  1. Ditt (Under)domene skal være på en av våre UNIX-servere. Om den ikke gjør det så må du bytte webplattform til UNIX.
  2. Scriptet burde ligge i cgi-bin-mappen. Finnes ikke mappen må du opprette den som “mindomen.no/public_html/cgi-bin”
  3. Filendelse bør være .pl for å kunne kjøres.
  4. Rettighetene skal settes til 755 (CHMOD). Dette kan man gjøre gjennom et FTP-program.
  5. Søkeveien til Perl er: /usr/local/bin/perl
  6. Søkeveien til Sendmail er: /usr/sbin/sendmail

Vår support dekker ikke script-relaterte problemer som ikke er forårsaket av en server eller lignende, og vi har ikke mulighet til å hjelpe dere med programmering. Har dere problemer med et eventuelt script send søkeveien til scriptet, en kort forklaring om hva dere vil gjøre, i tillegg til eventuelle feilmeldinger til oss.

Bra linker

Annen mappe eller filendelse

Om scriptet ikke legges i mappen cgi-bin så må man å gjøre  visse Apache-innstillinger med hjelp av en .htaccess-fil. Opprett en fil som heter “.htaccess” i public_html-mappen. I denne legger du deretter til følgende rader:

Options +ExecCGI
Addhandler cgi-script .pl

Om man bruker en annen filendelse enn .pl så må man forandre Addhandler-raden til å reflektere den filendelsen man har valgt.

Eksempel-script

Nedenfor finner du et eksempel-script som viser hvordan selve scriptet skal se ut om det skal kunne kjøres på en hjemmeside.

#!/usr/local/bin/perl
print "Content-Type: text/html; charset=utf-8\n\n";
print "Hei og velkommen til mitt test-script.";
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles