Opplysninger for utviklere

På denne siden har vi valgt å samle informasjon om de opplysningene som en utvikler kan komme til å behøve tilgang til.

Isteden for å gi utvikleren din tilgang til kundesonen din, som potensielt kan få dyre konsekvenser ved eventuell uenighet eller lignende mellom dere (det håper vi selvfølgelig ikke skal skje), så kan du gi din utvikler nødvendige opplysninger for att utvikleren skal kunne utføre den jobben som dere har blitt enige om.

FTP

Som regel klarer en utvikler seg med FTP-opplysninger for å kunne laste opp en eksisterende side.

I kundesonen din kan du finne FTP-opplysninger ved å enten klikke på FTP-konto under Legg til/opprett… eller ved å søke på FTP i søkeruten. Du kan gi FTP-brukeren tilgang til hele hjemmeområde, eller utvalgte undermapper. I det siste alternativet velger du for eksempel bare den spesifikke siden som utvikleren skal jobbe med. Du kan lese mer her.

Database

Dersom utvikleren din behøver tilgang til database opplysningene (vi tilbyr MySQL og MS SQL) så kan du for eksempel lage en database og bruker i kundesonen din. De fleste og vanligste CMS-verktøyene (for eksempel WordPress elle Joomla) bruker en MySQL-database.

Du lager en database ved å klikke på “Databaser” i menyen Legg til/opprett.. På den nye siden kikker du på Ny MySQL-database, velg ønsket domenenavn i listen og deretter skriver du inn en beskrivelse om du vil minne deg selv på hva databasen gjelder og klikk så på Legg til.

En ny side kommer til å vise den nye databasen og mer informasjon om den. Du får for eksempel opplysninger som databasenavnet og hvilken server databasen ligger på. Dette er den informasjonen som utvikleren din trenger, men først må du lage en bruker for databasen din.

Deretter lager du en ny bruker. Klikk her for å lese mer om hvordan du gjør det.

Summering og opplysninger

Nå skal du lage de delene som utvikleren din trenger for å legge opp siden din. De opplysningene som skal deles med utvikleren din er følgende:

Opplysninger for FTP

  • FTP-brukerens navn
  • FTP-brukerens passord
  • Server å koble mot: ftpcluster.loopia.se och port 21 (standard)

Opplynsinger for database

  • Databasens navn: for eksempel mindomen_no
  • Databasens bruker: for eksempel dbanv@s13579
  • Database brukerens passord
  • Databaseserver å koble mot: for eksempel mysqlXXX.loopia.se

For å komme til phpMyAdmin så bruker utvikleren din samme prinsipp som ovenfor. phpmyadminXXX.loopia.se hvor XXX erstattes med databaseserverens nummer.

Om du fortsatt har spørsmål eller er usikker om hvordan du gjennomfører disse stegene i guiden så er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss. 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles