Kontaktskjema (formmail)

Vi har et skjema-script (basert på nms-Formmail) du kan benytte deg av for å samle informasjon fra et skjema og sende det til en e-post adresse. Et eksempel på brukerområdet for Formmail er på en bestillings-side.

Om du vil benytte deg av Formmail på din side aktiverer du det i Loopia Kundesone ved å klikke på ditt domene og deretter på Formmail under “Flere innstillinger for dindomen.no”

Søkeveien til Formmail er: http://formmail.mindomen.no/ (bytt ut mindomen.no mot ditt domenenavn)

Et av de vanligste brukerområdene med Formmail er i skjemaet på hjemmesider som fylles ut av besøkeren og deretter sendes med e-post. Dette eksempelet viser hvor lett det er. Først trengs en skjema side som sendes for å samle inn informasjon vi vil sende. Her er et eksempel på en slik side.

<html>
<head>
  <title>Skjemasiden</title>
</head>
<body>
<form name="form" method="post" action="http://formmail.mindomen.no" accept-charset="iso-8859-1">
  Fyll i dette skjemaet og klikk på send-knappen. Vi kommer til å svare dere så snart vi kan.
  <br><br>
  <input type="hidden" name="recipient" value="info@mindomen.no">
  <input type="hidden" name="redirect" value="http://www.mindomen.no/takk.html">
  Navn<br>
  <input type="text" size="25" name="name"><br>

  E-post adress<br>
  <input type="text" size="25" name="email"><br> 
  
  Oppgi deres ærene <br>
  <select name="subject" size="1">
    <option value="help">Hjelp</option>
    <option value="tips">Tips</option>
    <option value="other">Øvrig</option>
  </select><br>
  
  Fyll i deres spørsmål<br>
  <textarea name="body" cols="40" rows="15" wrap="physical"></textarea><br>
  <input type="submit" value="Skicka">
</form>
</body>
</html>

Nedenfor følger en forklaring på hva de forskjellige feltene i Formmail betyr.Legg merke til at recipient er det eneste feltet som kreves for at Formmail skal virke.

recipient

Dette feltet spesifiserer hvilken e-postadresse som skal stå som mottager av skjemaet. Det vanligste er at feltet er et  skjult felt med e-postadressen. Av sikkerhets årsaker tillater vi bare mottageradresse på domenenavnet som ligger i din konto hos oss.

Syntax
<input type=”hidden” name=”recipient” value=”info@mindomen.no”>

subject

Dette feltet spesifiserer hvilken tittel e-post meldingen skal ha. Om dette feltet ikke er tatt med, brukes standardtittelen: WWW Form Submission.

Syntax
<input type=”hidden” name=”subject” value=”Kontaktskjema”>

email

Dette feltet tillater brukere fylle ut sin e-postadresse. Om dette feltet er utfylt, settes denne e-postadressen som avsender, så dere kan svare på meldingen direkte via e-post.

Syntax
<input type=”text” name=”email”>

realname

Dette feltet lar brukerne fylle ut sitt navn. Om dette feltet er utfylt settes navnet som avsender på meldingen. Feltet kan også kombineres med e-mail feltet for å opprette brukere på meldingene i form av “Navn” <navn@firma.no>

Syntax
<input type=”text” name=”realname”>

redirect

Dette feltet definer hvilken side brukerne skal sendes videre til etter at skjemaet er fylt ut  og sendes f.eks takk-side. Det er anbefalt å skjule dette feltet.

Syntax
<input type=”hidden” name=”redirect” value=”http://www.mindomen.no/takk.html”>

required

Med dette feltet kan dere kreve at en eller flere felt fylles ut før siden kan sendes. Skriv bare inn navnene på de feltene dere vil skal være obligatorisk i verdien for dette feltet. Om brukeren ikke har fylt ut de obligatoriske feltene blir de meldt om dette via en feil-side. Hvordan dere stiller inn hvilken feilside dere vil ha kan du lese mer om nedenfor.

Syntax
<input type=”hidden” name=”required” value=”email,name”>

missing_fields_redirect

Dette feltet definerer hvilken feil-side dere vil ha, om dere bruker “required” feltet. Dette gjør at dere selv kan tilpasse feil-siden, istedenfor å bruke standardfeilside.

Syntax
<input type=”hidden” name=”missing_fields_redirect” value=”http://www.mindomen.no/skjemafel.html”>

Was this article helpful?

Related Articles