Jmail

Den nye Windows-plattformen vår savner støtte for Jmail, en programvare som anvendes for å sende e-post fra klassiske ASP men som verken utvikles eller finnes tilgjengelig lengre.

Alternativ til Jmail

Vi anbefaler at deg sender e-post med ASP.NET med hjelp av denne guiden (svensk tekst).

Ønsker deg heller anvende klassisk ASP kan deg send e-post via CDOSYS. Se eksempel på hvordan e-postteksten sendes gjennom Loopias e-postserver nedenfor.

<%
Set msg = CreateObject("CDO.Message")
msg.Subject = "This is the subject"
msg.From = "from@example.com"
msg.To = "to@example.se"
msg.TextBody = "This is the message."

Const CDOSchema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"

With msg.Configuration.Fields
.Item(CDOSchema & "sendusing") = 2
.Item(CDOSchema & "smtpserver") = "mailcluster.loopia.se"
.Item(CDOSchema & "smtpserverport") = 587
.Item(CDOSchema & "smtpauthenticate") = 1
.Item(CDOSchema & "sendusername") = "from@example.com"
.Item(CDOSchema & "sendpassword") = "Mail account password"
.Update
End With
msg.Send
set msg = nothing
%>

 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles