IWeb

iWeb er et program fra Apple som brukes for å lage og publisere websider. Ved første oppstart av programmet vises innstillingene som må gjøres for å publisere websiden.


iweb1.png

For at publiseringen skal foregå korrekt, må innstillingene endres.                                                 “publisere på” MobileMe må endres slik at siden publiseres på FTP.                                             Øvrige innstillinger følger nedenfor:

  • nettstedsnavn: public_html
  • Serveradresse: ftpcluster.loopia.se
  • Brukernavn: dindomän.se
  • Passord: Ditt FTP passorsd som du legger inn under opprett / legg til… > FTP-konto
  • Katalog/Søkebane: /dindomän.se/


iweb2.png

Når dette er utført og du har opprettet siden trykker du på knappen Publish.


iweb3.png

Deretter begynner siden din å lastes opp. Legg merke til dialogboksen som kommer opp. Denne informerer om at publiseringen fortsetter i bakgrunnen og at du ikke må lukke programmet så lenge dette pågår.


iweb4.png

Når publiseringen er fullført, vil du få opp følgende melding:


iweb5.png

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles