Gjennopprett webfiler fra backup gjennom FTP

Denne guiden forklarer hvordan du kan gjenopprette filer fra backupen med hjelp av et FTP-program.

  1. Koble din konto med et FTP-program. Der får du til den mappen hvor filen du vil gjenopprette ligger.
  2. I FTP-programmets rute for søkeveien legger du til mappenavnet “.snapshot” og trykker på Enter. Du kommer da til å få frem en liste på de backuper vi har for den aktuelle mappen.

ftp-snapshot-filezilla

3. Backuper gjøres en gang i timen og lagres i et døgn. Det lagres også en backup hvert døgn i syv døgn. Utenom dette finnes det også en backup for hver uke i tre uker. Gå inn i den mappen for det tidspunktet du vil gjenopprette filen fra.

4.Flytt mappen over til din lokale hard disk. Vil du deretter gjenopprette disse filene til nettsiden går du ut av “.snapshot”-mappen og kopierer over filene fra din lokale hard disk til ønsket mappe på FTP-konto.

Husk at filer i “.snapshot”-mappen bare har leserettigheter. Du kan dermed ikke slette noen filer ved feil tak fra backupen.

 

flappyhero

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles