Installere tema du har kjøpt til din WordPress

Når man kjøper et WordPress-tema kommer det som regel i en zip-fil som man deretter installerer på sin WordPress side.

En vanlig feil er at man direkte forsøker å installere denne zipfilen og får feilen:

Pakken kunne ikke installeres. Temaet mangler stillalmen style.ccs.

Dette kommer av at den zip-filen som du forsøker å laste opp ikke bare inneholder filer som skal lastes opp på siden men også annen informasjon.

I dette eksempelet heter temaet “Helpguru” og vi har kjøpt og lastet ned det fra siden Themeforest.

For å få de riktige filene som direkte går å installere skal man velge ”Installable WordPress-files only”

Dersom du allerede har lastet ned temaet og valgte “All files & documentation” eller får feilen etter at du kjøpte temaet fra en annen leverandør kan du istedenfor pakke opp filene lokalt på din datamaskin.

Om du går inn i den ut-pakkede mappen vil du se en ny zip-fil

Last ned denne filen via temahåndterer i WordPress. Nå skal det gå bra å installere temaet.

Ha som vane å stadig se hos de temaleverandør etter oppdateringer for ditt tema og de utvidelsene som følger med. Det slippes ofte sikkerhets oppdateringer av leverandøren og ha som vane å installere disse for å minske risken for inntrengning på siden og eventuell nede tid.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles