ImageMagick

På noen av våre UNIX-servere har vi for tiden installert ImageMagick. Kontakt supporten for å kontrollere om det finnes på serveren der din side ligger og hvis ikke, om vi kan flytte den til en server der det finnes.

For å utnytte støtten kan du måtte legge til  kode-raden nedenfor i ditt script:

 

putenv('PATH='.getenv('PATH').':/usr/local/bin');
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles