Hosts-filen

Skulle du ha gjennomført en endring i kundesonen din angående domenenavnet, for eksempel flytte en server ved plattformbytte, så kan det ta litt tid før dette slår igjennom.

Det finnes et metode for å “smug titte” på materialet til tross for dette. Vær oppmerksom på at dette må/bør brukes med forsiktighet og egner seg for litt mer avanserte brukere. Denne guiden beskriver hvordan du forandrer i host-filen på en Windows-datamaskin. Samme funksjon finnes også for Mac og Linux-datamaskiner som er mer eller mindre den samme. Den kan forandre seg litt utifra hvor du finner filen.

Forandre hosts-filen

Begynn med å åpne Utforskeren og deretter klikke deg frem til “C:Windows\System32\drivers\etc”. Det finnes flere filer i mappen men vi er bare interessert i filen Host. Vi har ikke rettighetene som kreves for å redigere filen som standard, men det finnes to metoder for å endre dette:

 • Kopier filen til skrivebordet, utfør eventuelle endringer og erstatt deretter den opprinnelige filen med din endrede versjon. Pass på at du har en kopi av originalfilen.
 • Høyreklikk på filen og klikk på “Egenskaper” og deretter på tittelen “Sikkerhet”. Angi at din, eller ønsket bruker har fullstendige rettigheter og avslutt.Nå åpner vi filen og ser følgende:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

Om vi antar at vi hadde domenenavnet mindomn.no parkert som hadde IP-nummer 194.9.94.85 og 194.9.94.86 var knyttet til domenenavnet. Avhengig av verdiens TTL og DNS-servere på Internett så vil tiden det tar før den forandrede verdien slår igjennom variere.

Vi bestemmer oss for å endre slik at domenenavnet mindomen.no har Hjemmeside hos Loopia og får serveren s506.loopia.se nyttet til domenenavnet. Denne serveren har IP 194.9.94.64.

Vi antar også at vi laster opp materialet på vår FTP og vil nå se dette materialet. Vi legger derfor til denne informasjonen i vår host-fil:

194.9.94.64 mindomen.no

Vår host-fil ser nå ut som følgende:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

194.9.94.64 mindomen.no

Om vi nå besøker siden så kommer vi til å “snakke” med webserveren med en gang og få se materialet som finnes lastet opp på vår FTP.

Glem ikke å endre tilbake host-filen din til den opprinnelige når du har fått det ønskede resultatet.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles