Få din hjemmeside til å synes på Internet

Søkemotoroptimalisering, Søkemotor posisjonering eller SEO (Search Enginge Optimize) kalles det når man forsøker å få hjemmesiden til å synes ved å komme høyt oppe på søkemotorenes lister sin mulig.

Grunnleggende

Den vanligste feilen mange gjør når de lager hjemmesiden er at men ikke har med de fundamentale delene i HTML så som tittel, nøkkelord og håndtering av tekst linker. Disse er viktige ettersom de utgjør grunnlaget for hvordan søkemotorene skal finne din hjemmeside.

Søkemotorene har roboter eller “spiders” som går igjennom hjemmesidene og samler inn informasjon om hvilket innhold hjemmesiden har. Dette kalles at hjemmesiden indexeres, dette skjer vanligvis en gang per måned. Med den statistikk tjenesten vi tilbyr kan man se når dette skjer for din hjemmeside og av hvilken søkemotor.

En ny hjemmeside må man selv legge til i de kø-systemene de forskjellige søkemotorene har. Hvordan du kan gjøre dette beskrives her.

Tittel

Å velge tittel på si hjemmeside er en veldig viktig del i å få din hjemmeside til å synes i søkemotorene. Her er det bra å legge til ord eller fraser som beskriver innholdet på hjemmesiden din. Å bare skrive firmanavnet holder altså ikke for å få en bra plassering- Denne tittelen kommer også til å utgjøre tittelen som vises i søkeresultatet på søkemotoren.

<title>En beskrivende tittel til din hjemmeside.</title>

Nøkkelord

Med nøkkelord eller søkeord menes de ordene som besøkere kan tenkes å bruke for å finne frem til din hjemmeside. Alt som skrives på din hjemmeside blir egentlig nøkkelord for søkemotorene. For å forenkle indexseringen av hjemmesiden kan man legge til spesielle nøkkelord som bare søkemotorene ser. Viktig å tenke på å bare bruke ord eller fraser som er relatert til innholdet på hjemmesiden. Ellers kan det hende at søkemotoren ignorerer din hjemmeside.

<meta name="keywords" content="angi, ord, eller fraser">

Beskrivelse

Å angi en rett beskrivelse av innholdet på hjemmesiden er også viktig for å synes på søkemotorene. Det er også viktig å kort settesammen innholdet og formålet med hjemmesiden Dette kommer til å vises i søkeresultatet når noen søker etter hjemmesiden.

<meta name="description" content="En kort beskrivelse av innhold.">

Linker og bilder

Når man legger til bilder og linker er det viktig å legge til en beskrivelse for linken. Ettersom søkemotoren har roboter og “spiders” som kontrollerer din hjemmeside og de kan bare lese tekst. Ved linkbytter er det spesielt viktig å angi en beskrivelse for linken til hjemmesiden.

<img src="bilde.jpg" alt="bildebeskrivelse"></img>
<a href="www.minlink.no" alt="linkbeskrivelse">minlink</a>

Generelle forholdsregler

 • Prøv å dele opp hjemmesiden din i flere mindre undersider og deretter link de sammen. Det er også bra å ha en såkalt sitemap som beskriver de sidene som inngår på hjemmesiden.
 • Når du deler opp hjemmesiden din i mindre filer, er det viktig å døpe filene og katalogene rett. Med dette menes at man ikke skal bruke mellomrom og norske tegn. Det er også bra om filnavnet eller katalognavnet har noe med innholdet å gjøre.
 • Bruk sidemaler (CSS-filer) for å utforme den teksten, de titlene og linkene som finnes på hjemmesiden. Dette gjør at hjemmesiden blir mye lettere å oppdatere og det blir lettere for søkemotoren å indexere hjemmesiden din.

Sammendrag

Her finner du et sammendrag av eksempelkoden ovenfor.

<html>
 <head>
 <title>En beskrivende tittel til din hjemmeside.</tittle>
 <meta name="keywords" content="angi, ord, eller fraser">
 <meta name="description" content="En kort beskrivelse av innhold.">
 <link href="sidmall.css" rel="stylesheet" type="tekst/css">
 </head>
 <body>
 <h3>En beskrivende tittel</h3>
 Her skrives det innholdet du vill ha på din hjemmeside.
 <img src="bilde.jpg" alt="bildebeskrivelsse"></img>
 <a href="www.minlink.no" alt="linkbeskrivelse">minlink</a>
 </body>
</html>
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles