Egen errorlog

Med hjelp av .htaccess er det mulig å selv velge hvor errorloggen skal lages. For eksempel nedenfor lagrer loggfilen  httpd-error.log ett steg utenfor public_html/ Som gjør at den ikke blir publisert og setter en grense på 50MB.

php_value error_reporting 2047
php_value error_log /din/absoluta/sökväg/httpd-error.log
php_value log_errors_max_len 52428800
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles