Directory Listing Denied

Om du får denne feilmeldingen i din nettleser når du besøker ditt nettsted så er det mulig index-siden savnes.

ASP.NET-plattformen

For vår nye .NET-plattform så kommer følgende index-sider i den rekkefølgen som de brukes (bare små bokstaver):

 1. default.htm
 2. default.asp
 3. index.htm
 4. index.html
 5. default.aspx

UNIX-plattformen

For våre UNIX-servere, kommer følgende index-sider i den rekkefølgen som de brukes (bare små bokstaver):

 1. index.php
 2. index.html
 3. index.htm
 4. index.shtml
 5. index.wml

Autobahn-plattformen

For våre Autobahn-plattform, kommer følgende index-sider i den rekkefølgen som de brukes (bare små bokstaver):

 1. index.html
 2. index.htm
 3. default.html
 4. default.htm
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles