DDclient (Linux og UNIX)

DDclient er en Perl-klient som brukes for å oppdatere IP-adressen din dynamisk via Linux eller UNIX-maskinen din. Om det ikke finnes noen ferdige installasjoner for den distribusjonen du bruker får det ved å laste ned kildekoden fra hjemmesiden deres:

Redigere innstillings-filen

Redigere innstillings-filen (/etc/ddclient/ddclient.conf)

Eksempelet nedenfor kontrollerer hvert 300 sekund om maskinen har byttet IP-adresse som da oppdaterer mindomen.no og Wildcardet dens, om den er forandret.

daemon=300
ssl=yes

##
## LoopiaDNS (www.loopia.no/loopiadns/)
## (supports variables: wildcard,mx,backupmx)
##
protocol=dyndns2
custom=yes
server=dns.loopia.se/XDynDNSServer/XDynDNS.php
use=web, web=dns.loopia.se/checkip/checkip.php, 
web-skip='Current IP Address:'

login=mindomen.no
password=passord

wildcard=yes
mindomen.no

Om du vil legge til flere domener så legger du de i samme rad og separerer dem med kommategn. Et eksempel på hvordan det kan se ut vises nedenfor:

mindomen.no,sub.mindomen.no,www.mindomen.no

Det finnes også et eksempel på en konfigurasjons-fil som du kan laste ned her. Mer informasjon om hvilke andre DynDNS-støtter gjør finner du her.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles