CURL

Programmet cURL er et verktøy for UNIX som kan brukes for å oppdatere IP-adressen dynamisk. Programmet kan brukes på følgende måte (linjeskiftene som bør tas bort er markerte med \)

curl -s --user 'brukernavn:passord' \
"https://dyndns.loopia.no? \
hostname=dindomene.no&myip=dinipadress"

Husk at ovenstående kommando skrives på en rad. Vi har fullført et lett script som dessuten finner IP-adressen for deg.

#!/bin/sh
curl -s --user 'brukernavn:passsord' \
"httpn://dyndns.loopia.no? \
hostname=dindomene.no&myip="`curl -s dns.loopia.se/checkip/checkip.php | \
sed 's/^.*: ([^<]*).*$/1/'`; echo

Husk at kommandoen ovenfor skrives på en rad. Plasser innholdet i en fil med navnet loopiadns.sh og sett rettighetene på filen med  chmod +x loopiadns.sh. Et eksempel på dette kan du laste ned her.
Du kan også bruke nedstående eksempel for å bruke deg ac cURL-metoden for en Asus-pouter med Asus-WRT (Takk til vår kunde Peter for dette eksempeletl):

#!/bin/sh
# https://support.loopia.com/wiki/CURL
# Add your credentials here
cred=username:password
hostname=domain.com
# Don't edit anything beyond this point
burl=https://dyndns.loopia.no
wanip=$(curl -s ipecho.net/plain)
url="$burl"'?hostname='"$hostname"'&'myip="$wanip&wildcard=NOCHG"

loopia_dns_update() {
 CMD=$(curl -s --user "$cred" "$url")
 logger "ddns status: $CMD"
 case "$CMD" in
  good*|nochg*) /sbin/ddns_custom_updated 1 ;;
  abuse) /sbin/ddns_custom_updated 1 ;;
  *) /sbin/ddns_custom_updated 0 ;;
 esac
}
loopia_dns_update
exit 0
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles