Cron

Med cron, kan du planlegge et besøk fra en bestemt nettside(URL) for på en måte trigge utførelsen av et skript. Resultatet av besøket (dvs. utfordringen fra skript eller nettsiden) mailes til ønsket e-postadresse. Denne funksjonaliteten er verdifull om et skript må kjøres med en viss periodisitet for å for eksempel oppdatere en database.

Vår cron-tjeneste finner du i Loopia Kundesone under Legg til… > Cron-jobb.

Hva er dette og hvilken nytte har jeg av det?

Med cron sier du at vårt system periodisk skal besøke en viss nettside(URL). Si at du skriver et skript som oppdaterer en database med navnet på dagens navnendagsbarn i databasen. Dette skriptet skulle være normalt å kjøre en gang pr døgn for å alltid ha rett navnendagsbarn i databasen. Legg opp dette skriptet på ditt nettsted og be vår planlegger om å besøke adressen en gang per døgn. Klart!

Slik gjør du i kundesonen

Nedenfor har vi skrevet en liten confidence booster-skript i PHP som vi vil kjøre en gang per døgn for å få et puff av positiv energi når vi åpner innboksen når arbeidsdagen begynner.

<?php
setlocale(LC_ALL, 'sv_SE');

$day = mb_strtolower(strftime('%A'), 'UTF-8');
echo "God morgen, idag er det $day. Det kommer til å bli en bra dag.";

Deretter oppretter du dette skriptet i filen godmorgen.php   og laster den opp via FTP til webhotells kontoen hos oss (for eksempel mindomen.no under mappen public_html/). Husk at vår planlegger selvfølgelig kan besøke hvilken webadresse som helst og at du derfor kan legge ditt skript hvor du vil.

Logg nå inn i din kundesone, velg Legg til/opprett… > Cron-jobb og fyll i formularet som følger: 

Klikk så på Lage så legges din jobb opp for planlegging. Har du valgt Hvert døgn som periodisert kommer skriptet til å kjøres kl 00:00 hvert døgn og ligge å vente på deg som utdata i innboksen når du henter kaffe og starter datamaskinen på morgenen.


cron-03.png

Å tenke på

Det er viktig å ha i tankene at om skriptet tar syv minutter å kjøre, men du har lagt inn periodisitet på fem minutter, så kommer ditt skript til å kjøres hvert tiende minutt. Det vil si at bare en instans av skriptet kan kjøres. Rekker du ikke å bli klar før neste kjøring kommer denne ikke til å gjennomføres.

Periodisitet virker på denne måten: om du kl 12:43 lager planleggingen med fem minutter intervall kommer første kjøring kjøres 12:45 og deretter 12:50, 12:55, 13:00, etc. Velger du en periodisitet på Hver uke så kommer kjøringen gjøres ved midnatt hver søndag. Velger du Hvert år kommer den til å kjøres ved midnatt 1 januar hvert år osv.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles