Blokkere trafikk fra webservere

Vi blokkerer utgående TCP- og UDP-trafikk fra våre webservere med en brannvegg. Men vi tillater trafikk mot et antall porter. En fullstendig liste over disse portene finner du her nedenfor.

ftp-data    20/tcp  # File Transfer [Default Data]
ftp       21/tcp  # File Transfer [Control]
whois      43/tcp  #
http      80/tcp  # World Wide Web HTTP
pop3      110/tcp  # Post Office Protocol - Version 3
imap      143/tcp  # Interim Mail Access Protocol v2
ldap      389/tcp  # Lightweight Directory Access Protocol
https     443/tcp  # https
submission   587/tcp  # mail submission
ldaps     636/tcp  # ldap protocol over TLS/SSL
ftps-data   989/tcp  # ftp protocol, data, over TLS/SSL
ftps      990/tcp  # ftp protocol, control, over TLS/SSL
imaps     993/tcp  # imap4 protocol over TLS/SSL
pop3s     995/tcp  # pop3 protocol over TLS/SSL
ms-sql-s   1433/tcp  # Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m   1434/tcp  # Microsoft-SQL-Monitor
other     2195/tcp  # Apple push
other     2196/tcp  # Apple push
mysql     3306/tcp  # MySQL
XMPP     5222/tcp  #
postgresql  5432/tcp  # PostgreSQL Database
other     8080/tcp  # Alternativ port for http
other     8081/tcp  # Alternativ port for http
other     8443/tcp  # Alternativ port for https

Utover disse porter er også port 49152 – 65535 åpne, ettersom disse portene ofte brukes vid FTP-overføringer i passivt modus.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles