Autosvar

Om du reiser på ferie eller vil informere de som sender deg email at du ikke er tilgjengelig kan du aktivere Autosvar på e-postadressen din.

Som en enkel E-postbuker:

Logg inn på Loopia Kundesone med e-.postadressen din og passordet som hører til her.

Som administrerende e-postbruker: 

Logg inn i Kundesonen og søk på e-postadressen du vil legge autosvar på.

E-postadressen kommer da til å vises i søksvaret og ved å klikke på den kan du administrere den.


I administrasjonsruten kan du finne valget “Autosvar” som er litt lengre ned på siden.Når du har valgt denne vil du se innstillingene for Autosvar som om det er en vanlig e-post.


Skriv deretter inn det svaret du vil at avsenderen skal få og du kan til og med angi en alternativ adresse å sende ut fra om du for eksempel har byttet e-postadresse. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig om du har blitt flyttet til det nye e-post systemet vårt) Ikke glem å aktivere Autosvaret før du trykker på Lagre

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles