ASP.NET Trust level

I ASP.NET er det administratoren, i dette tilfellet Loopia, som gir hver applikasjon en så kalt Trust level, som angir hva applikasjons koden skal gjøre eller ikke gjøre.

Vi kjører med ASP.NET-applikasjoner i Medium trust med disse tilleggene:

  • Vi tillater OdbcPremission for generell ODBC-access og mer spesifikt for å tillate MyODBC
  • Vi tillater WebPremission for at man skal kunne bruke eksterne web-services
  • Vi tillater SocketPremission for  åpne kontaktene for utgående nettverkstilkoblinger
  • Vi har en versjon av Connector.net innstallert som tillates. mer informasjon kan du finne her
  • Utgående e-post må sendes via mailclster.loopia.se på port 25 med autorisering

Det tillates ikke:

  • Tilgang til event-loggen, registry og andre saker som ikke er relevant for delt hosting.
  • Reflection
  • Unmanaged code
  • Å bruke Assemblies som ikke angir å koble med Partial trust
  • å sende e-post med SMTP via en ekstern leverandør.
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles