Åpne og inkludere filer fra ekstern plassering

Alternativet allow_url_fopen tillater programmereren å åpne og inkludere filer som ligger på en annen server enn den som det aktuelle scriptet kjøres fra. med for eksempel funksjonen  fopen(). Da dette kan innebære en viss sikkerhetsrisiko, anbefaler vi at du bruker funksjonen nedenfor i stedet.

cURL biblioteket inneholder et flertall funksjoner som egner seg godt til å åpne filer som ligger på en annen server.

Scriptet under åpner en fil fra en ekstern plassering.

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://exempel.com/filnamn.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>

Du kan også bruke følgende funksjon som erstatter PHP-funksjonen file_get_contents():

<?php
$url = "http://www.example.org/";
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$contents = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
  echo curl_error($ch);
  echo "n<br />";
  $contents = '';
} else {
  curl_close($ch);
}

if (!is_string($contents) || !strlen($contents)) {
  echo "Failed to get contents.";
  $contents = '';
}

echo $contents;
?>

Mer informasjon om cURL fås på følgende adresser:

Legg merke til at PHP og cURL kun er installert på våre UNIX-servere.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles