Administrere e-postkonto

Denne guiden går igjennom hvordan hver enkelt bruker, eller konto administratoren kan administrere en e-postadresse.

For å administrere en enkel e-post adresse, logger man inn med e-postadressen og tilhørende passord på https://www.loopia.no/logginn/

Man kommer da til administrasjonspanelet for hver enkelt adresse. For å komme til flere e-postadresser i en webhotell konto, logger man isteden for inn med sine vanlige brukeropplysninger i kundesonen med samme formular. Klikk så på de e-postadressene du vil redigere.

Hvilke funksjoner inneholder dette administrasjonpanelet?

 

Passordbytte:

I dette panelet kan du selvfølgelig bytte passord for e-postbrukeren din. Ved å klikke på knappen “redigere” kan du her angi et nytt passord for e-postkontoen. Se også våre regler for passord nedenfor:

Hvilke krav stilles for passordet mitt?

Om du vil angi et eget passord for Loopia kundesone så må det oppfylle flere kriterier. Ettersom et svakt passord innebærer en sikkerhetsrisiko

Kriteriene som må følges er:

  • Det må være minst seks (6) tegn langt
  • Det må inneholde minst fem (5) ulike tegn
  • Det får ikke inneholde for mange gjentakelser av noen tegn
  • Det kan ikke bare inneholde ulike typer av plass (for eksempel mellomrom)
  • Det får ikke være et amerikansk nasjonalt forsikrings nummer.
  • Det kan ikke være et vanlig ord
  • Det kan ikke være sårbart for ordliste-angrep (for eksempel får det ikke inneholde ord baklengs, ord med blanding av ord med små eller store bokstaver, ord i flertall, med flere)Fraværende melding/Autosvar:

Vil du at de som sender e-post til deg skal få et autosvar/ fraværende melding? Klikk da på knappen “Autosvar”.

Velg så “Aktiver autosvar” og skriv emne og en kort melding som hver avsender kommer til å få i retur. Husk at det finnes en chach som gjør at en avsender bare kan få et autosvar pr dag. .Antispam:

En stor del av den e-posten som sendes i dag er dessverre søppelpost(spam). Disse vil man oftest unngå å få i innboksen. Første steg er da å aktivere vårt spamfilter for din e-postadresse. Denne er som standard lagt inn i nye kontoer, men man kan under valget “Antispam” justere filteret ytterligere om man vil.

Som standard har vi angitt en ganske hard grense for hva som skal filtreres bort som spam. Med filtreres så menes det at meldingen direkte sorteres til mappen “Spam” som finnes i hver e-postkonto.

 

Hver e-postmelding som når våre servere må passere vårt spamfiler som analyserer og poengdømmer meldingen. Ulike deler av meldingen får poeng ifølge denne listen. Om meldingens totale poenger går over den satte grensen, anses det å være en spam-melding og sorteres da til spam mappen direkte.

Vi har som en standardgrense satt verdien på 6 poeng, men du som kunde kan her justere det til litt mer eller litt mindre. Du kan da selv dra  linjen til den poenggrensen du ønsker for meldingene.


Sitter noens meldinger fast i filteret hver gang. Eller filteret slipper forbi en melding fra en avsender du helst ikke vil lese. Da kan du svart- eller hvitliste e-postadressen deres her. Legg bare til den brukeren som du vil lage en regel for og klikk på “Legg til”

Svart- eller hvitliste brukere ved å skrive inn e-postadressen som  “spam@ecample.com” eller del av en e-post adresse som  “@example.com”.Du kan alltid se og ta bort aktuelle ekstraktregler for svart/hvitliste adresser rett under denne ruten.

 

Antivirus:

Vi på Loopia har et effektivt antivirus-filter som skanner flere innkommende meldinger etter virus infiserte filer. Disse filene stoppes direkte av filteret og mottageradressen på Loopia får da en melding om dette.For din sikkerhetskyld bør du alltid ha dette filteret slått på. Skulle det oppstå en situasjon hvor du vil ha en av disse sperrede meldingene kan du kontakte support@loopia.no for videre håndtering,

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles