script

301 redirect

Veldig mange av nettets domener blir videresendt på en eller annen måte og en del av disse videresendingene påvirker  vurderingen...
  • 1710

Cron

Med cron, kan du planlegge et besøk fra en bestemt nettside(URL) for på en måte trigge utførelsen av et skript. Resultatet...
  • 1545

Generelt skript feil på siden min

Du bruker mest sannsynlig Internet Explorer og har forenklede feilmeldinger aktivert. For å ta tak på de virkelige feilmeldingene på ditt...
  • 1426

Generell info om PHP

Vår support dekker ikke script-relaterte problemer som ikke er forårsaket av noen servere eller lignende, og vi har ikke mulighet til...
  • 1382

Egen errorlog

Med hjelp av .htaccess er det mulig å selv velge hvor errorloggen skal lages. For eksempel nedenfor lagrer loggfilen  httpd-error.log ett...
  • 1361