script

301 redirect

Veldig mange av nettets domener blir videresendt på en eller annen måte og en del av disse videresendingene påvirker  vurderingen... [...]

Read More... from 301 redirect

Cron

Med cron, kan du planlegge et besøk fra en bestemt nettside(URL) for på en måte trigge utførelsen av et skript. Resultatet... [...]

Read More... from Cron

Generelt skript feil på siden min

Du bruker mest sannsynlig Internet Explorer og har forenklede feilmeldinger aktivert. For å ta tak på de virkelige feilmeldingene på ditt... [...]

Read More... from Generelt skript feil på siden min

Egen errorlog

Med hjelp av .htaccess er det mulig å selv velge hvor errorloggen skal lages. For eksempel nedenfor lagrer loggfilen  httpd-error.log ett... [...]

Read More... from Egen errorlog

Generell info om PHP

Vår support dekker ikke script-relaterte problemer som ikke er forårsaket av noen servere eller lignende, og vi har ikke mulighet til... [...]

Read More... from Generell info om PHP

Åpne og inkludere filer fra fjerntliggende plassering

Alternativet allow_url_fopen tillater programmereren å åpne og inkludere filer som finnes på en annen server enn den som det aktuelle scriptet... [...]

Read More... from Åpne og inkludere filer fra fjerntliggende plassering