Åpne og inkludere filer fra fjerntliggende plassering

Alternativet allow_url_fopen tillater programmereren å åpne og inkludere filer som finnes på en annen server enn den som det aktuelle scriptet kjøres ifra med f.eks. funksjonen fopen(). Ettersom dette kan innebære en sikkerhetsrisiko så anbefaler vi at du bruker funksjonen som står nedenfor istedet.

cURL biblioteket inneholder et flertalls funksjoner som egner seg godt for å åpne filer som finnes på en annen server.

Scriptet nedenfor åpner en fil fra en fjerntilleggende plassering.

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://exempel.com/filnamn.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>

Du kan også bruke følgende funksjon som erstatter PHP-funksjonen file_get_contents():

<?php
$url = "http://www.example.org/";
$ch = curl_init();
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$contents = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
  echo curl_error($ch);
  echo "n<br />";
  $contents = '';
} else {
  curl_close($ch);
}

if (!is_string($contents) || !strlen($contents)) {
  echo "Failed to get contents.";
  $contents = '';
}

echo $contents;
?>

Mer informasjon om cURL finnes på følgende adresser:

Vær oppmerksom på at PHP og cURL bare finnes installert på våre UNIX-serverer.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles