Oppgradere PHP hos Loopia

For å oppgradere nettstedet ditt hos Loopia til en senere PHP-versjon, gjør du følgende:

1. Sjekk nettstedets programkode

Vi anbefaler at du vurderer nettstedets programkode før oppdateringen for å sikre at den er kompatibel med den senere PHP-versjonen. Da vil nettstedet ditt fortsette å fungere som før etter oppgraderingen. Gjør dette:

WordPress

 • Oppgrader WordPress og alle installerte tillegg/temaer til den nyeste versjonen. Les mer her om hvordan du gjør dette.
 • Oppgrader alle premiumtillegg/-temaer så vel som tilpassede tillegg/temaer i henhold til produsentens anbefalinger.
 • Avinstallera eller ersätt alla tillägg/teman som inte stödjer den PHP-version du avser uppgradera till.
 • Avinstaller eller erstatt eventuelle tillegg/temaer som ikke støtter PHP-versjonen du har tenkt å oppgradere til.
 • Se vår guide for hvordan du feilsøker WordPress hvis det ikke fungerer som forutsatt etter oppgraderingen.

Joomla

 • Se denne guide for hvordan du aktiverer feilmeldinger på nettsiden din.
 • Oppgrader Joomla og alle installerte tillegg/temaer til den nyeste versjonen. Les mer her om hvordan du gjør dette.
 • Oppgrader alle premiumtillegg/-temaer så vel som tilpassede tillegg/temaer i henhold til produsentens anbefalinger.
 • Avinstaller eller erstatt eventuelle tillegg/temaer som ikke støtter PHP-versjonen du har tenkt å oppgradere til.

OpenCart

 • Se denne guide for hvordan du aktiverer feilmeldinger på nettsiden din.
 • Oppgrader OpenCart og alle installerte tillegg/temaer til den nyeste versjonen. Les mer her og her om hvordan du gjør dette.
 • Oppgrader alle premiumtillegg/-temaer så vel som tilpassede tillegg/temaer i henhold til produsentens anbefalinger.
 • Avinstaller eller erstatt eventuelle tillegg/temaer som ikke støtter PHP-versjonen du har tenkt å oppgradere til.

Annet

 • Se denne guide for hvordan du aktiverer feilmeldinger på nettsiden din.
 • Hvis du har tredjepartsprogramvare installert på nettstedet kan du se i dokumentasjonen for denne programvaren for informasjon om oppgradering til den nyeste versjonen.
 • Hvis du har kode som du selv har skrevet på nettstedet kan du se følgende lenker for informasjon om hvordan du kan oppgradere koden for å støtte PHP-versjonen du har tenkt å oppgradere til.

2. Oppgradere PHP-versjon i Loopia Kundesone

  1. Logg inn i Loopia Kundesone.
  2. Klikk på domenet du vil oppgradere PHP for og velg “Hjemmeside hos Loopia” > “Unix”.
  3. Velg ønsket PHP-versjon og klikk på “Lagre”.

Samtlige PHP-versjoner kjøres på servere med Apache 2.4.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles