Oppdatere databasekoblinger

Her har vi samlet instruksjonene for hvordan man oppdaterer sine koblings strenger for databasekoblingene i produkter installert med vår One Click Installer, om man bytter database og/eller databaseserver. Filene forandres lett ved at de hentes via FTP, forandres i valgfri text-editor og lastes opp igjen via FTP.

 Mer informasjon om FTP finnes her

 

WordPress

Når det handler om WordPress installasjonen er dette innstillingene som må forandres i filen som heter “wp-config.php”. Om du henter denne filen og åpner den i valgfri texteditor så kommer du til å se de strengene som skal brukes. De som skal forandres er følgende:

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'XXXXXXXXXXXXXX');
Her angir du ditt databasenavn.

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'XXXXXXXXXXX');
Her angir du din databasebruker.

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXX');
Her angir du ditt databasepassord.

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'XXXXXXXX');
Her angir du din databaseserver.

Joomla

Da det handler om Joomla-installasjoner er dette innstillingene som å forandres i filen som heter “configuration.php” Om du henter denne filen og åpner den i valgfri texteditor så kommer du til å se strengene som skal forandres. Det som skal forandres er følgende:

var $host = 'XXXXXXXXXXXXXX';
Her angir du databaseservern som skal brukes.
	
var $user = 'XXXXXXXXXXXXXX';
Her angir du databasebrukeren.
	
var $db = 'XXXXXXXXXXXXX';
Her angir du databasens navn.
	
var $password = 'XXXXXXXXXXXXX';
Her angir du databasebrukerens passord.

OpenCart

Om du vil oppdatere databasekoblingen for OpenCart må to filer redigeres. Disse filene er “config.php” og “/admin_login/config.php”.

Last ned disse filene og rediger disse i valgfri texteditor og last dem så opp igjen på respektiv plass.

I “/config.php”:

define('DB_HOSTNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databaseserverns navn.

define('DB_USERNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databasebrukerens navn.

define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databasebrukerens passord.

define('DB_DATABASE', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasens namn.

I filen “/admin_login/config.php”:

define('DB_HOSTNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databaseserverns navn.

define('DB_USERNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databasebrukerens navn.

define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databasebrukerens passord.

define('DB_DATABASE', 'XXXXXXXXXXXXX');
Her angir du databasens navn.

MediaWiki

For å endre databasekooblingen på en MediaWiki-installasjon må du redigere filen “LocalSettings.php”.

Last ned denne filen i valgfri texteditor og rediger følgende:

$wgDBserver     = "XXXXXXXXXX";
Her angir du databaseservern som skal brukes.

$wgDBname      = "XXXXXXXXXX";
Her angir du databasenavnet som skal brukes.

$wgDBuser      = "XXXXXXXXXX";
Her angir du databasebrukeren som skal brukes.

$wgDBpassword    = "XXXXXXXXXX";
Her angir du databasebrukerens passord.
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles