Oppdatere database tilkoblinger

Vi har samlet instruksjoner for hvordan man kan oppdatere sine tilkoblings-strenger for database tilkoblingen i produktene som er installert via vår One Click Installer, dersom man bytter database og/eller database server. Filene endres lettest ved at de hentes via FTP, endrer med valgfri text-editor og lastes opp igjen via FTP.

Mer informasjon om FTP finnes her!

WordPress

Når det handler om WordPress installasjoner er det disse innstillingene som må forandres i filen som heter “wp-config.php”.. Dersom du henter denne filen og åpner den i valgfritt text-editor så kommer du til å se de strengene som skal forandres. Det som kan forandres er følgende:

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'XXXXXXXXXXXXXX');
Her angir du ditt databasnamn.

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'XXXXXXXXXXX');
Här anger du din databasanvändare.

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databaslösenord.

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'XXXXXXXX');
Här anger du din databasserver.

Joomla

Når det handler om Joomla-Installasjoner er det disse innstillingene som må forandres i filen som heter “configuration.php”. Dersom du henter denne filen og åpner den i valgfritt text-editor så kommer du til å se de strengene som skal forandres. Det som kan forandres er følgende:

var $host = 'XXXXXXXXXXXXXX';
Här anger du databasservern som ska användas.
	
var $user = 'XXXXXXXXXXXXXX';
Här anger du databasanvändaren.
	
var $db = 'XXXXXXXXXXXXX';
Här anger du databasens namn.
	
var $password = 'XXXXXXXXXXXXX';
Här anger du databasanvändarens lösenord.

OpenCart

Om du vil oppdatere database tilkoblingen for OpenCart må to filer redigeres. Disse filene er  “config.php” og “/admin_login/config.php”.

Last ned disse filene og forandre disse i valgfri text-editor og last opp disse igjen på hvert sted.

define('DB_HOSTNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasserverns namn.

define('DB_USERNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasanvändarens namn.

define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasanvändarens lösenord.

define('DB_DATABASE', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasens namn.

I filen “/admin_login/config.php”:

define('DB_HOSTNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasserverns namn.

define('DB_USERNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasanvändarens namn.

define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasanvändarens lösenord.

define('DB_DATABASE', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du databasens namn.

MediaWiki

For å endre database tilkoblingen på MediaWiki-installasjonen må du redigere filen “LocalSettings.php”.

Hent denne filen og forandre den i valgfri text-editor. Du forandrer følgende

$wgDBserver     = "XXXXXXXXXX";
Här anger du databasservern som ska användas.

$wgDBname      = "XXXXXXXXXX";
Här anger du databasnamnet som ska användas.

$wgDBuser      = "XXXXXXXXXX";
Här anger du databasanvändaren som ska användas.

$wgDBpassword    = "XXXXXXXXXX";
Här anger du databasanvändarens lösenord.
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles