Min CGI-skript virker ikke

Det vanligste problemet med CGI.script som ikke fungerer er at du lastet det opp via Binary-posisjon i din FTP-klient og scriptet har Windows- linjeskifte(CRLF) isteden for UNISX-linjeskifte  (LF) som trengs for at scriptet skal virke.

For å omgjøre dette angir du FTP-klienten at opplastingen skal skje via Text-posisjon og FTP serveren konverterer da linjeskiftet automatisk.

For andre problemer mailer du den tilegne linken til det scriptet som du ikke lykkes å virke til oss på support@loopia.no, så hjelper vi der å feilsøke som tiden tillater.

 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles