Koble ASP.NET til database

Bruk følgende kode for å koble til en Access database uten DNS/ODBC. Bytt ut databasens navn (db.mdb) til det navnet databasen har.

Om dere vil koble ASP.NET mot MySQL bruker dere følgende kode (Som bruker Connector.Net). Bytt ut brukerinformasjonen med den som dere har fått av oss.

Vi bruker for tiden versjon 5.2  av MySql.Data.dll. Om du bruker en forhåndskompilert kode må den være kompilert for denne versjonen.

Man kan også bruke seg av ODBC (via MyODBC), som illustreres av koden nedenfor. Bytt ut brukerinformasjonen med den som dere har fått av oss.

 

 

Nye .NET-plattformen

Tilkoblingsstrengene for å koble til MySQL fra nye .NET-plattformen.

private string mysql_host = “mysqlxxx.loopia.se”;
private string mysql_user = “user@xxxxx”;
private string mysql_password = “passord”;
private string mysql_database = “databasenavn”;

ODBC:

string strConn = "DRIVER={MySQL ODBC 5.2w Driver};SERVER=" + mysql_host + ";PORT=3306;DATABASE=" + mysql_database + ";UID=" + mysql_user + ";PWD=" + mysql_password + ";OPTION=3";

Connector:

string strConn = "server=" + mysql_host + ";uid=" + mysql_user + ";pwd=" + mysql_password + ";database=" + mysql_database + ";";

Vi har installert versjon 6.6.4 av MySQL.Data.dll. Om du bruker forhåndskompilert kode må den være kompilert for denne versjonen.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles