Hvordan bytter jeg webplattform?

Inne på Loopia Kundesone kan du for eksisterende domenenavn og underdomener (nedenfor kalt domener) bytte webplattform til enten UNIX (Apache), Windows (Microsoft IIS) eller Autobahn (NginX). Forskjellen mellom vår UNIX og Windows Plattform finner du her. Utover disse har vi plattformen Autobahn som er tilpasset for å levere statisk materiale med høy hastighet som html, bilder og video.

Viktig å tenke på ved plattformbytte

Når du bytter operativsystem for et visst domene byttes også den serveren eller den klyngen som håndterer nettstedet dit. Det innebærer at ditt nettsted får en ny IP-adresse. Dette medfører vanligvis ingen andre tiltak, men to punkter å ta hensyn til finnes – begge disse er relativt uvanlige.

  • I det tilfellet at din hjemmeside bruker MySQL og din databasebruker bare har tilgang fra webserverens unike IP-adresse, må du oppdatere verdiadressen.
  • I det tilfellet at ditt hoved domene ikke bruker Loopias navnservere, og webadressen er koblet med IP-adresse hos din DNS-operatør, da må du oppdatere A-koblingen hos dem. Om du klikker på den blå knappen Navnserver på domenet i kundesonen kan du se om Loopias servere brukes eller ikke.

Bytte webplattform

Logg inn i Loopia Kundesone. Klikk på domenet ditt. Her kan du velge plattform.

Når du har gjennomført plattform byttet, trykker du på Lagre så oppdateres våre DNS-servere. Deretter er det bare å vente på at koblingen slår igjennom. Dette kan ta noen minutter eller noen timer, det kommer an på hvilket TTL-verdi (dvs antall sekunder) som du har hatt innstilt på domenet eller underdomenet det er snakk om.

En nødvendig forutsetning er også at våre navnservere brukes for domenet.

Under overgangstiden kan dine besøkere enten nå den gamle eller den nye plattformen.

IP-adresse og navneservere

Etter at du har gjennomført bytte ditt ser du lett den nye IP-adressen ved å se i DNS-editor (den blå knappen DNS-editor på domenet ditt i kundesonen) der kan du også se den teoretiske maksimale ventetiden, TTL, angitt i antall sekunder.

Om du klikker på den Blå knappen Navneserver på domenet kan du se om Loppias servere brukes eller ikke.

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles