Flytte OpenCart

Det er vanlig når man utvikler et nytt nettsted at man begynner med å legge den i en undermappe. Eller på et underdomene. Da kan man utvikle den i fred og ro uten at den påvirker det vanlige nettstedet. Når den nye er ferdig så erstatter man bare den gamle med den nye.

Dette er relativt lett i OpenCart og her skal vi gå igjennom hvordan man gjør.

Begynn med å flytte over alle nettfilene for OpenCart til den nye katalogen via FTP. Alle filer for det gamle nettstedet må tas bort eller flyttes først for at man ikke skal risikere at disse kolliderer med hverandre.

Når filene er flyttet så finnes det to konfigurasjons filer som du trenger å forandre. Disse er config.php og admin/config.php og det som skal forandres er noen søkeveier.

I dette eksempelet gjør vi en flytt fra nyside.mindomen.no til www.mindomen.no.

Husk at radene med DIR_CACHE kan ha en annen søkevei enn de øvrige radene i disse konfigurasjons filene og det er helt normalt. Det viktigste er at man oppdaterer den delen som inneholder domenenavntet og lar resten av søkeveien være som den er.

Eksempel på forandring i config.php

Endre følgende:

define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/logs/');

Til følgende:

define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/logs/');

Eksempel på forandringer i admin/config.php

Endre følgende:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://nysida.mindoman.se/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://nysida.mindoman.se/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://nysida.mindoman.se/image/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://nysida-mindoman-se.loopiasecure.com/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://nysida-mindoman-se.loopiasecure.com/image/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/din/absoluta/sökväg/nysida.mindoman.se/public_html/catalog/');

Til følgende:

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://www.mindoman.se/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://www.mindoman.se/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://www.mindoman.se/image/');

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://mindoman-se.loopiasecure.com/image/');

// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/');
define('DIR_DATABASE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/image/');
define('DIR_CACHE', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/download/');
define('DIR_LOGS', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/din/absoluta/sökväg/mindoman.se/public_html/catalog/');
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles