Feilsider

Når en nettserver ikke kan levere en viss side så generer den en feilmelding. Det kan komme av at siden ikke finnes (den velkjente 404-feilen), at en programmerings feil har oppstått, eller lignende. Med funksjonen for feilsider i Loopia Kundesone kan du selv bytte ut nettserverens standard melding med en egenutviklet side.

Et eksempel på en slik kan du se her. Dette er vår spesiallagde feilside for feil 404 (siden kan ikke vises).

Hvordan gjør jeg?

Logg inn i Loopia Kundesone. I domene listen klikker du på domenet du ønsker å jobbe med. Kontroller hvilke innstillinger domener har – egne feilsider kan bare bestemmes for ditt nett om Hjemmeside hos Loopia med plattform UNIX er valgt. Egne feilsider kan ikke defineres for Windows, Autobahn, Sitebuilder eller Tictail. Om autobahn er valgt går det bra å bytte til UNIX, vennligst les vår guide for plattformbytte først. 

Er din aktuelle innstilling riktig kan du gå videre og designe de sidene som du ønsker å bruke. Husk hvilke adresser det er. De filtypene vi støtter for feilmeldingen er HTML  (.htm, .html) og PHP (.php).

På domenet i kundesonen, via valget Feilsider, er det deretter bare å angi adressene for respektive feilsider.

Forklaring av feilkoder

Nedenfor finner du en forklaring av de feilkodene vi tilbyr egentilvirkede feilsider for:

400
Klienten sender feilaktig forespørsel. Trenger normalt ikke brukes ettersom det er et kommunikasjonsproblem mellom nettleseren og nettserveren.
401
Innlogging misslykkes. Kan være bra å bruke om man benytter seg av passordbeskyttede filer og mapper.
403
Rettighets feil på filer eller mapper. Tyder normalt på at man har gjort en feilaktig innstilling på FTP-plassen.
404
Angir at siden ikke finnes. Mest sannsynlig har man døpt navn på en fil eller en link og man burde henvise besøkeren til rett plass.
500
Noe er feil på angitt side. vanligvis genererer skriptfeil denne feilmeldingen og man burde be besøkeren å prøve igjen senere.
501
Klienten sendte feilaktig forespørsel. Må normalt ikke brukes ettersom det er et kommunikasjonsproblem mellom nettleseren og nettserveren.
502
Feil på et anropt program. Angitt program virker ikke og man burde be besøkeren å prøve igjen senere.
Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles