Apple Mail (Sierra)

Installere IMAP-konto

Slik går du frem for å installere en e-post konto i Mail. Denne guiden er for den svenske versjonen av Mail 10.2 som følger med Mac OS 10.12 (Sierra). Visse forandringer kan oppstå mellom ulike versjoner og språk, men det burde være lett å følge guiden selv om du bruker en annen versjon eller har et annet språk.

Start programmet med følgende instruksjoner. Dersom du starter programmet for første gang startes installasjons-guiden direkte, vis ikke kan du gå inn i menyen Mail og velge  Legg til Konto.

Velg her å legge til en “Annet mail konto” for å legge til en e-post adresse fra din Loopia Konto.

I nest rute angir du ditt navn, don e-post adresse og tilhørende passord (Passord). Klikk på logg inn og du kommer da til å få melding om at Mail ikke kunne godkjenne kontoen.

Angi nå din e-post adresse som brukernavn samt server for innkommende og utgående e-post til “mailcluster.loopia.se” og klikk deretter igjen på “Logg inn

Velg at bare e-post skal brukes.

Du kan nå sende og lese e-post meldinger på din Mac Mail klient,

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles