Microsoft 365: Legge inn DNS-poster

Tips! Dersom du kjøper Microsoft 365 direkte i din Loopia Kundesone så legges samtlige register seg inn automatisk for valgt domene.

Dersom du har kjøpt Microsoft 365 fra en ekstern  leverandør må alle DNS postene settes inn manuelt for at tjenesten skal virke.

Legg merke til at om du i dag her e-postadresser/alias hos Loopia må disse slettes for at dine nye innstillinger skal virke korrekt. 

Dette gjør du i din Loopia Kundesone ved å klikke på domenet og velger DNS-redigeringsverktøy.

Her skal du deretter legge inn de registrene du har fått fra din leverandør. Som regel er det en eller flere av følgende verdier:

  • MX
  • SPF
  • autodiscover
  • lyncdiscover
  • msoid
  • sip
  • _sip
  • _sipfederationtls

På denne måten legger du de inn steg for steg. Utgå fra at du allerede har klikket på domenenavnet ditt inne i kundesonen og deretter velger du  DNS-redigeringsverktøy.

MX

MX-poster legger vi til den eksisterende @ (også kalt root)-sonen. Klikk på “Legg til register” i denne sonen og sett inn de verdiene du har fått fra din leverandør. I eksempelet nedenfor bruker vi dittdomene.no.

Klikk deretter på “Legg til” og i løpet av et par timer kommer registrene til å aktiveres for ditt domene.

SPF

SPF-postene legger vi til i den eksisterende @ (også kjent som root)-sonen. Klikk på “Legg til register” i denne sonen, her skriver du så inn de verdiene du har fått fra din leverandør. SPF verdien angis som en TXT-post og man skal da alltid ha ” før og etter registeret du legger inn.

Klikk deretter på “Legg til” og  i løpet av et par timer kommer registrene til å aktiveres for ditt domene.

Autodiscover / Lyncdiscover / Sip / msoid

Samtlige register skal opprettes som underdomener med CNAME-register.

Velg å legge til underdomenet og angi navnet autodiscover. Deretter fylle du inn de opplysningene du har fått fra din leverandør.

Klikk deretter på “Legg til” og  i løpet av et par timer kommer registrene til å aktiveres for ditt domene.

_sip /  _sipfederationtls

Til slutt skal du opprette underdomener av  _sip og _sipfederationtls med tilhørende SRV-register.

Disse verdiene legges inn som SRV-poster i DNS-redigeringsverktøyet. Av din leverandør har du som regel register lignende dette:

 _sipfederationtls _tcp 5061 1 100 3600 @ sipfed.online.lync.com

Du oppretter da underdomenet som heter  _sipfederationtls_tcp (Og den andre heter vanligvis _sip_tls)

Du legger inn registeret som ser ut på følgende måte: 1 100 5061 sipfed.online.lync.com for  _sipfederationtls_tcp (alternativt 1 100 5061 sipdir.online.lync.com for underdomenet  _sip_tls)

Klikk deretter på “Legg til” og  i løpet av et par timer kommer registrene til å aktiveres for ditt domene.

Obs: dersom du i dag ha e-postadresser/alias hos Loopia må disse slettes for at dine nye innstillinger skal virke riktig. 

Var denne artikkelen til hjelp?

Related Articles